بایگانی برچسب: اجرای رنگ سرعت گیر

سرعت گیر

سرعت گیر فرنام

گسترش ارتباطات در زمینه حمل نقل نیاز به تهیه تجهیزات ترافیکی را متذکر می شود. سرعت گیر ترافیکی و انواع آن یکی از مناسب ترین و کارآمد ترین تجهیزات ترافیکی برای افزایش ایمنی جاده می باشد، ولی در صورتی که هنگام خرید به استاندارد سرعت گیر ها توجه شود. سرعت های غیر مجاز و بی احتیاطی […]