دستور العمل رنگ صنعتی

 دستور العمل رنگ صنعتی

دستور العمل رنگ صنعتی برخی از رنگها نظیر اپوکسی و یا برخی از پلی اورتان ها از دو، سه جزء تشکیل شده اند ( معمولاً جزء رنگ یا A، جزء هاردنر B) این اجزا برای دستورالعمل رنگ های صنعتی در زمان مصرف به نسبت معین که (نسبت اختلاط Mixing ratio) نامیده می شود با یکدیگر مخلوط می گردد.
نسبت اختلاط توسط شرکت سازنده  معین شده باید توجه نمود که اختلاط اجزاء باید دقیقاً مطابق نسبت وزنی یا حجمی  مشخص شده انجام پذیرد. اعمال نظرات شخصی و هرگونه تغییر در این نسبت و یا اختلاط اجزء به طور چشمگیر و یا حدسی باعث کاهش چشمگیری در کیفیت رنگ شده و کیفیت رنگ را از گارانتی این شرکت خارج می نماید.
با رنگ فرنام همراه باشید.

"<yoastmark

نحوه اختلاط اجزاء 

پس از باز شدن درب قوطی جزء رنگ A آن را با میکسر مناسب مخلوط کرده تا یکنواخت شود. سپس به آرامی و در حال اختلاط جزء هاردنر B را اضافه کرده و اختلاط ادامه می یابد تا مخلوطی کاملاً همگن حاصل شود.
اختلاط را می توان با میکسرهای مناسب نظیر دریل های برقی یا بادی انجام داد. در مورد استرهای غنی از روی اتیل سیلیکات باید همواره جزء پودر به جز مایع اضافه شود. اضافه کردن جز< مایع به پودر باعث فلوکوله شدن پودر خواهد شد.

زمان تعویق دستور العمل رنگ صنعتی قبل از اعمال

در صورت لزوم پس از اسپری شدن زمان معینی (زمان تعویق) این زمان توسط شرکت سازنده، رنگ افروز مشخص می گردد، زمان تعویق اهمیت زیادی در خواص رنگ داشته و توجه به آن مهم می باشد.

دستور العمل رنگ صنعتی همگن کردن رنگ قبل از استفاده

رنگ و دستورالعمل های رنگ صنعتی به عنوان یک سوسپانسیون جامد در مایع تعریف می گردد که همگن نموده آن قبل از اعمال موجب یکنواخت شدن ترکیبات فیلم خشک پس از تشکیل فیلم می گردد. منظور از همگن بودن رنگ عدم وجود پوسته و دلمه و رسوب در رنگ می باشد. یکنواخت  نمودن پس از بازکردن درب قوطی رنگ و به کمک میکسرهای بادی یا برقی مجهز به به همزن مناسب انجام می شود. به هیچ عنوان مخلوط کردن را با قلمو، تکه های چوب یا فلز و… انجام ندهید.
در صورتی که رنگ قدیمی بوده و رسوب تقریباً فشرده ای داشته باشد ابتدا مقداری از مایع را در ظرف ریخته و رسوب را به کمک یک کادرک در حداقل مایع مخلوط کرده تا رسوب نرم شده و از حالت فشردگی خارج شود پس از آن مایعی را که در ابتدا برداشته به آن اضافه نمودن و مجدداً مخلوط نمائید.
در رنگهایی که فام آنها از چندین پگمنت تشکیل شده، پس از بازکردن درب قوطی رنگ ممکن است فام روی ظرف با فام لایه های زیرین فرق داشته باشد این موضوع به دلیل اختلاف دانسیته پگمنتها در محل آلی بوده و در صورتی که پس از اختلاط کاملاً همگن بادش موضوع مهمی به حساب نمی آید.

درجه حرارت محیط و در زمان اعمال

به طور کلی بهترین گسترده دمایی محیط اعمال رنگ 35-10 می باشد. اعمال رنگ در درجه حرارتهای کمتر از 10 ممکن است منجر به پخت ناقص شده، تاخیر در زمان خشک شدن یا ضعیف در همترازی گردد. اعمال رنگ در درجه حرارت های بیش از 25 نیز ممکن است باعث پدیده خشک پاشیده شدن، ایجاد حباب و یا حفره در رنگ شود.

Pot lif با عمر مفید کاربری

دستورالعمل رنگ های صنعتی پس از اختلاط اجزاء با یکدیگر فقط معینی (عمر مفید کاربر Pot lif) می توان رنگ را اعمال نموده این زمان توسط شرکت سازنده رنگ مشخص میگردد. اعمال رنگ پس از اتمام عمر مفید کاربری باعث کاهش چشمگیری در خواص نظیر چسبندگی به زیر آیند، مقاومت های مکانیکی و شیمیایی در ضمن همواره مقدار مناسبی باهاردنر مخلوط شود تا در انتظار آن جهت اعمال بیش از عمر مفید کاربری نگردد.

دستورالعمل رقیق کردن رنگ صنعتی

بیشتر اوقات به منظور اعمال رنگ باید آن را با تینر رقیق نمود. نوع و میزان دقیق تینر باید مطابق نظر شرکت سازنده باشد.
در مورد رنگ های تیکسوترپ، افزودن تینر باید به آرامی انجام شود چرا که این نوع رنگ ها ظاهر غلیظی داشته و ممکن است با رقیق شدن بیش از اندازه تیکسوتروپی آنها شکسته شده و زمان اعمال دچار شره شوند.

رطوبت نسبی محیط صنعتی

دستورالعمل رنگ های صنعتی برخی از پوشش ها نظیر آستری غنی سیلسکات و پلی اورتان های رطوبت پخت جهت کامل شدن پخت به رطوبت نسبی بالاتر از 60% نیاز دارند.
اما در مورد بیشتر رنگها (خصوصاً اپوکسی، پلی آمین ها) رطوبت بیشتر از 70-65% باعث پدیده مه گرفتگی و یا ضعف در چسبندگی به سطح زیر آیند می شود.
درجه حرارت سطح زیر آیند در زمان اعمال باید حداقل 3 بالاتر از نقطه شبنم باشد. در غیر این صورت رطوبت موجود در محیط شبنم بر روی سطح کار ایجاد شده و باعث افت شدید چسبندگی رنگ می گردد.
قبل از اعمال رنگ و نیز در حین فرایند اعمال باید رطوبت سطح و نیز رطوبت نسبی محیط مورد بررسی دقیق قرار گرفته و توسط پیمانکار و بازرس ثبت گردد.
اعمال رنگ در هوای بارانی  و یا برفی به هیچ عنوان توصیه نمی شود. (حتی در مورد رنگ های پایه آب و یا بدون حلال)  باید توجه داشتت که بارش باران بر روی سطوح تازه رنگ شده نیز باعث تخریب و یا تضعیف فیلم رنگ می شود.
اعمال رنگ بلافاصله پس از باران نیز به دلیل بالا بودن میزان رطوبت نسبی محیط توصیه نمی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *