بایگانی برچسب: فام ترافیکی

رنگ ترموپلاست اسپری گرم

رنگ ترموپلاست اسپری گرم

رنگ ترموپلاست اسپری گرم | Thermoplastic Heat Spray Paint رنگ ترموپلاست اسپری گرم علاوه بر داشتن ویژگی متمایز ،مطابق با استانداردهای ملی با پوشش و چسبندگی عالی به سطوح آسفالت و بتنی ،خطوط ممتد جداکننده ، خطوط کاری ،جاده ها ،  خطوط پارکینگ ، باند فرودگاه و خطوط عابر پیاده میباشد. از مشخصات این میتوان […]