بایگانی برچسب: ست کردن رنگ ها

اثر روانشناسی رنگ بر محیط

روانشناسی رنگ

روانشناسی رنگ   در مبحث اثر روانشناسی رنگ بر محیط و هنر درمانی ، رنگ ها در ارتباط متقابل با احساس فرد هستند و روی وضعیت جسمی و ذهنی او تاثیر می گذارند. تحقیقات نشان داده است کسانی که به دنبال رنگ قرمز هستند در اثر این رنگ ضربان قلب افزایش پیدا می کند و […]