بایگانی برچسب: رنگ جدولی خیابان

رنگ جدولی

رنگ جدولی رنگ کردن و رنگ آمیزی جدول ها و استفاده از رنگ های جدولی یکی از مسائل بسیار مهم در زیباسازی شهر می باشد و باعث جلوگیری از پوسیدگی، مشخص کردن حد و حدود جاده و افزایش عمر جداول می باشد؛ رنگ های جدولی از دسته رنگ های هوا خشک روغنی آلکیدی و اکرلیک میباشند […]